Cena za výklad

Výklad tarotových karet od 300 Kč. Platba probíhá až po ukončení výkladu. Pokud nebudete se službou spokojeni máte možnost vrácení peněz.

* Během předem stanoveného času můžete položit více otázek. Čas bude vždy dodržen a jeho délku nepřesáhneme. Proto si předem promyslete, jakou dobu trvání výkladu si objednáte. Pokud Vám čas na Vaše dotazy nevystačí, můžete se znovu objednat. Pokud máte více než 2 “obsáhlé” otázky, doporučuji 30 minut. Nicméně je nutné dodat, že odhadnout, jakou dobu výklad zabere nelze.

* Po vyplnění formuláře Vás kontaktuji za účelem objednání a můžeme se společně poradit o vhodné době trvání výkladu (vzhledem k charakteru Vašeho dotazu/ů) 🙂 Probereme, zda Vám stačí výklad tarotových karet za 300 Kč (20 minut).

Jdi klidně svou cestou halasem a spěchem a nezapomeň pro ně, jaký mír se skrývá v tichosti. Pokud tím nezradíš sám sebe, vycházej dobře s každým člověkem. Svou pravdu vyslovuj tiše a jasně a naslouchej jiným, ať mdlého rozumu nebo nevědomým; také oni mají svůj příběh. Vyhni se lidem hlučným a svárlivým, jen jitří tvoji mysl. Nesrovnávej se s jinými, abys nezahořkl nebo nepropadl pýše. Vždycky se najde někdo větší nebo menší, než ty sám. Z plánů měj stejnou radost jako z dosaženého, drž se své životní cesty, byť i sebeskromnější; v proměnlivosti osudu je právě jen ona tvým vlastnictvím. Zachovej obezřetnost v každém podnikání, vždyť svět je plný klamu. Nenech se jím však oslepit a nevidět v něm i ctnost. Je mnoho lidí zápasících o velké myšlenky a všude kolem život naplněný hrdinstvím. Vždy buď sám sebou. A nikdy nepředstírej náklonnost. Stejně tak nebuď v lásce cynikem, protože tváří v tvář veškeré vyprahlosti a deziluzi je láska vytrvalá jako tráva. S ochotou přijímej, co napovídá tvůj věk a v pravý čas s grácií přenech mládí, co mu náleží. Posiluj svého ducha, aby ti byl štítem při nenadálém neštěstí. Nestresuj se však zlými představami, vždyť mnohá úzkost vzniká z únavy a osamění.

https://www.facebook.com/Tarot-Sendy-110079177565506/